Palette Pika cho Android 1.0

Link Download Palette Pika cho Android chính:
🖼️
  • Share image for Android

  • Share image là ứng dụng có thể giúp bạn chỉnh sửa kích cỡ, xoay và cắt ảnh trước khi gửi để chia sẻ. Đây là ứng dụng đơn giản nhưng có đầy đủ các tính năng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Cover Art Grabber For Android Quản lý bìa Album

  • Cover Art Grabber là công cụ giúp bạn quản lý bìa Album. Hỗ trợ độ phân giải cao và xem được trong điện thoại, máy tính bảng. Cover Art Grabber có thể tải về ảnh bìa bị thiếu cho các album của bạn trên điện thoại.
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Chụp & Xử lý ảnh