PDF To Excel Converter 4.8

Link Download PDF To Excel Converter chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Okdo All to Tiff Converter Professional Chuyển đổi bất kỳ tập tin sang Tiff

🖼️
 • Phát hành: Okdo Software
 • Okdo All to Tiff Converter Professional là công cụ chuyển đổi bất kỳ tập tin sang định dạng Tiff một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 319

🖼️ Black ice TIFF Viewer Chuyển đổi file TIFF

🖼️
 • Phát hành: Black Ice Software
 • TIFF Viewer và Plug-in cho phép người dùng xem, chỉnh sửa, in các file đuôi TIFF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

🖼️ mini PDF to Word OCR Converter Chuyển đổi PDF sang Word

🖼️
 • Phát hành: miniPDF
 • mini PDF to Word OCR Converter là công cụ chuyển đổi PDF sang Word mạnh mẽ. Hơn nữa, công cụ còn bổ xung thêm tính năng chuyển đổi văn bản từ file PDF scan và PDF hình ảnh sang tài liệu Word để có thể chỉnh sửa được.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.526

🖼️ Okdo Png to Jpeg Converter Chuyển đổi Png sang Jpeg

🖼️
 • Phát hành: Okdo Software
 • Okdo Png to Jpeg Converter là phần mềm chuyển đổi định dạng Png sang định dạng Jpeg một cách dễ dàng và nhanh chóng!
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 402

🖼️ MiniPDF Scan to Word OCR Converter

🖼️
 • Phát hành: MiniPDF
 • MiniPDF Scan to Word OCR Converter là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để chuyển đổi quét hình ảnh, không quét các tập tin PDF để có thể chỉnh sửa trong văn bản Word. Nó có thể quét nhiều trang vào một hoặc nhiều tài liệu Word.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.525
Xem thêm Chuyển đổi văn bản