Pinnacle Studio 23

Link Download Pinnacle Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • GiliSoft Video Cutter Phần mềm cắt video

  • Nếu như Gilisoft Video Joiner là công cụ nối file tiện lợi trên máy tính thì vai trò của Gilisoft Video Cutter lại ngược lại hoàn toàn - đó là cắt video lớn thành nhiều video clip nhỏ để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.
  • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Chỉnh sửa Video