PuTTY 0.70

Tải xuống PuTTY 0.70

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Zolsoft Office Server Enterprise Edition 2010

🖼️
 • Phát hành: Zolsoft
 • Zolsoft Office Server là một gói phần mềm gồm có một Web server, một client server, một FTP server, một SMTP server và một POP3 server.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 432

🖼️ Bandwidth Meter and Diagnostics

🖼️
 • Phát hành: DSL SpeedTest
 • Phần mở rộng này có thể thực thiện được việc đo độ rộng dải tần và tốc độ kết nối Internet dành cho trình duyệt Firefox...
 • windows
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.418

🖼️ 10-Strike LANState Pro

🖼️
 • Phát hành: 10-Strike Software
 • LANState được thiết kế dành cho những nhân viên quản lý và khách hàng sử dụng thường xuyên của hệ thống Microsoft Windows. LANState là một chương trình giám sát hệ thống cho phép bạn nhìn thấy tình trạng của hệ thống tại bất kỳ thời điểm nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.029

🖼️ Veronisoft IP Monitor (64-bit) Phần mềm giám sát mạng lưới

🖼️
 • Phát hành: Veronisoft
 • Veronisoft IP Monitor 1.4.5.16 là một phần mềm giám sát mạng lưới cho phép bạn kiểm tra kết nối mạng của các IP host trên Internet và mạng LAN theo dạng đồ họa.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 375

🖼️ Network Magic 5.5 Phần mềm quản lý và bảo mật mạng WiFi

🖼️
 • Phát hành: Pure Network
 • Network Magic là phần mềm quản lý mạng và bảo mật mạng gia đình an toàn, tin cậy trên máy tính.
 • windows Version: 5.5
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.593
Xem thêm Phần mềm mạng