PuTTY 0.74 (64-bit)

Tải xuống PuTTY 0.74 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ IE HTTP Analyzer 5.0

🖼️
 • Phát hành: IEInspector Software
 • IE HTTP Analyzer là một chương trình bổ sung cho Internet Explorer, cho phép bạn giữ lại thông tin sử dụng HTTP/HTTPS thời gian thực. Nó trình bày một lượng lớn thông tin, bao gồm Header, Content, Cookies, Query Strings, Post data, link ảo,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.634

🖼️ Private Internet Access 82 Ứng dụng mạng riêng ảo cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: PIA
 • Private Internet Access là ứng dụng giúp người dùng kết nối vào mạng riêng ảo và nặc danh hóa quá trình truy cập vào các trang web, tránh bị theo dõi, không cho phép các trang web quản lý hoạt động trực tuyến của mình.
 • windows Version: 82
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154

🖼️ hrPING 5.07 Tiện ích ping đạt độ chính xác cao cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: cFos Software
 • hrPING là phiên bản cải thiện của tiện ích ping có thể giúp máy tính gửi nhiều gói dữ liệu, thực hiện các lệnh phân tích mạng máy tính, ghi lại nhãn thời gian và tạo biểu đồ tín hiệu phản hồi.
 • windows Version: 5.07

🖼️ SmartCode VNC Manager Standard Edition (64-bit)

🖼️
 • Phát hành: SmartCode Solutions
 • SmartCode VNC Manager (Standard Edition) là một phiên bản nhẹ hơn so với SmartCode VNC Manager (Enterprise Edition). Nó cho phép bạn điều khiển từ xa bất kỳ máy tính nào chạy VNC, Remote Desktop, hoặc Telnet server...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 830

🖼️ VPNetMon Phần mềm đóng ứng dụng khi kết nối VPN bị ngắt

🖼️
 • Phát hành: VPNetMon
 • VPNetMon là phần mềm ngăn ngừa kết nối không an toàn sau khi kết nối mạng riêng ảo (VPN) bị ngắt. Phần mềm này sẽ đóng một số ứng dụng hoặc bắt ép thoát ứng dụng để bảo vệ người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84
Xem thêm Phần mềm mạng