Recover Data for Zip

Link Download Recover Data for Zip chính:
🖼️
  • DBF Doctor

  • DBF Doctor là một công cụ quan trọng nằm trong bộ công cụ phần mềm của bất kỳ dân IT chuyên nghiệp, nó cho phép bạn phục hồi dữ liệu quan trọng từ một tập tin cơ sở dữ liệu bị hư hỏng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • FreeOTFE Explorer

  • FreeOTFE Explorer là chương trình mã hóa để sử dụng các ổ đĩa flash USB mà không cần bất kỳ trình điều khiển thiết bị được cài đặt trên máy tính. Nó là một phần mềm hoàn hảo để sử dụng với ổ USB (và các phương tiện truyền thông di động).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Change Extension

  • Change Extension là ứng dụng cực kỳ nhỏ gọn dùng để thay đổi hành loạt phần mở rộng của tập tin mà không cần tải file, chỉ cần một cú click chuột. Điều này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc uploader cũng như downloader
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu