Recovery for Backup

Link Download Recovery for Backup chính:

🖼️ O&O DiskImage 14 Phần mềm sao lưu hệ thống máy tính

🖼️
 • Phát hành: O&O Software
 • O&O DiskImage là phần mềm sao lưu dữ liệu máy tính tiện lợi và hiệu quả. Đây là phiên bản O&O DiskImage 14 mới nhất với nhiều cải tiến đáng kể.
 • windows

🖼️ Live Backup Now Portable

🖼️
 • Phát hành: Neitsoft
 • Live Backup Now là một phần mềm backup file liên tục và thời gian thực cho người dùng và cho máy chủ file.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 312

🖼️ SysTools PDF Recovery 1.1 Khôi phục file PDF bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: SysTools
 • SysTools PDF Recovery là công cụ tuyệt vời hỗ trợ người dùng khôi phục và sửa chữa file PDF bị hỏng rất hiệu quả.
 • windows Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 253

🖼️ Backup Folder Sync Khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Canopus-Ware
 • Backup Folder Sync là tiện ích sao lưu và phục hồi được thiết kế để nhân bản các thư mục sao lưu đã chọn. Chỉ cần một cú click chuột, bạn có thể nhanh chóng Include hoặc Exclude Drives, folder và file, lưu chúng như là Backup Jobs.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 759

🖼️ PerfectFileRecovery 1.0 Khôi phục tập tin và thư mục bị xóa

🖼️
 • Phát hành: Raxco Software
 • PerfectFileRecovery là một công cụ dễ sử dụng và hữu ích, giúp bạn nhanh chóng khôi phục lại các tập tin và thư mục bị xóa.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.120
Xem thêm Khôi phục dữ liệu