Rufus 2.12

Tải xuống Rufus 2.12

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ PC Pitstop Optimize 2.0

🖼️
 • Phát hành: PC Pitstop
 • Gỡ bỏ những tập tin“junk” từ ổ đĩa của máy, điều chỉnh sự vận hành Internet tốt hơn, gỡ bỏ những khóa đăng kí không hợp lệ và điều chỉnh những đăng kí cá nhân mà có thể hoàn thiện bản đăng kí đó...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.831

🖼️ SD WinHider Ẩn/mở lại cửa sổ bất kỳ trên desktop

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • SD WinHider là công cụ để hỗ trợ bạn ẩn hoặc mở lại các cửa sổ hoặc biểu tượng khay hệ thống đồng thời quản lý sự xuất hiện của chúng: kiểm soát độ trong suốt của cửa sổ, lập hoặc thay đổi biểu tượng cửa sổ, thay thế đề mục,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 519

🖼️ PLoP Boot Manager 5.0 Công cụ quản lý boot

🖼️
 • Phát hành: PLoP
 • Nếu bạn đã biết làm Hiren boot, WinPE live, Ubuntu trong cây viết USB, hay đã có chúng trên CD nhưng khi boot, bạn phải vào BIOS để chọn first boot là USB hoặc CD (ấn phím F2 hay delete tuỳ máy), lưu lại cấu hình, thoát ra reboot máy lại tốn khá nhiều thời
 • windows Version: 5.0.10
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.955

🖼️ Unchecky 0.3 Gỡ bỏ cài đặt ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: RaMMicHaeL
 • Mỗi khi bạn cài đặt một phần mềm mới thì bộ cài của nó thường cố gắng thiết lập thêm một số chương trình không mong muốn. Unchecky sẽ giúp bạn gỡ bỏ tất cả những ứng dụng hoặc chương trình không cần thiết đó khỏi máy tính một cách nhanh chóng.
 • windows Version: 0.3.5
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.950

🖼️ Moo0 SystemMonitor 1.54

🖼️
 • Phát hành: Moo0
 • Công cụ này sẽ giúp bạn quản lý việc sử dụng các tài nguyên và xác định các vấn đề ảnh hưởng tới hiệu suất hệ thống...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 550
Xem thêm Hệ điều hành