Rufus 3.19

🖼️
 • Advanced COM Port Redirector 4.0.7.39
 • Advanced COM Port Redirector là một ứng dụng Windows chuyên nghiệp cho phép bạn chuyển hướng tất cả các dữ liệu được gửi từ cổng nối tiếp đến bất kỳ một cổng nối tiếp khác không có vấn đề hay không trước cổng là ảo hay thật.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Windows 10 Anniversary Bản cập nhật lớn và miễn phí cho Windows 10
 • Microsoft đã chính thức phát hành bản cập nhật Anniversary Update hay còn gọi RedStone 1 đến người dùng Windows 10. Đây là bản cập nhật lớn và miễn phí, mang tới hàng loạt thay đổi, cải tiến cũng như tính năng mới rất đáng quan tâm.
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
 • 7CMenuEditor
 • Với phần mềm 7CmenuEditor 4.0, bạn dễ dàng thêm bớt các mục (phần mềm và website) vào trình đơn ngữ cảnh để truy cập nhanh chóng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Enigma Virtual Box Tiện ích tạo file Portable
 • Enigma Virtual Box (EVB) là phần mềm miễn phí cho phép người dùng "đóng gói" nguyên cả thư mục cài đặt của một phần mềm nào đó thành một file thực thi duy nhất - Portable.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành