Rufus 3.10

🖼️ 1-abc.net Clipboard Organizer 2.0 Quản lý Clipboard hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: 1-abc
 • 1-abc.net Clipboard Organizer có tính năng báo cáo hữu hiệu, cho phép bạn ghi lại nhật ký tất cả những thay đổi clipboard khi chương trình hoạt động.
 • windows Version: 2.0

🖼️ Leo (32 bit)

🖼️
 • Phát hành: Kryon Systems
 • Leo là một công cụ trợ giúp tương tác giúp bạn hoạt động bất kỳ ứng dụng hỗ trợ phần mềm nào trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 225

🖼️ 1st QuickRes

🖼️
 • Phát hành: Green Parrots Software
 • 1st QuickRes 1.6b là chương trình giúp bạn thay đổi nhanh các kiểu hiển thị màn hình với các độ phân giải tương ứng cho phù hợp với góc nhìn của bạn khi thao tác trên desktop.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 518

🖼️ Quick Cliq (32-bit)

🖼️
 • Phát hành: Apathy Softworks
 • Quick Cliq 1.3.7 là công cụ khởi động ứng dụng có thiết kế tựa nhu Menu của Windows với nhiều chức năng mà chúng ta không thể tìm thấy được ở bất kỳ công cụ nào khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 262

🖼️ Windows 10 build 2004 Hệ điều hành Windows 10

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Windows 10 May 2004 là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Microsoft. Điểm mới đột phát của Windows 10 này là có thể chạy trên bất kỳ thiết bị nào dù là máy tính hay thiết bị di động.
 • windows Version: build 2004
 • Đánh giá: 132
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 229.601
Xem thêm Hệ điều hành