Samsung Data Migration 2.6.0

Link Download Samsung Data Migration chính:
🖼️
  • Opera Mobile 11 for Windows 7 Trình duyệt Opera Mobile cho Windows

  • Phiên bản giả lập Opera Mobile 11 sẽ giúp bạn trải nghiệm giao diện và những tính năng mới của trình duyệt di động này ngay trên máy tính chạy Windows 7. Sau đó, bạn dễ dàng đưa ra quyết định có nên cài Opera Mobile 11 lên "dế" của mình hay không.
  • Xếp hạng: 4 22 Phiếu bầu
🖼️
  • Mobiola WebCam for Sony Ericsson

  • Mobiola WebCam là một ứng dụng tuyệt vời để biến thiết bị di động của bạn thành một video camera để chat trực tuyến.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • AppTrans Trao đổi dữ liệu giữa iPhone & iPad

  • AppTran là phần mềm chuyển giao ứng dụng chỉ dành cho các ứng dụng trao đổi giữa iPhone & iPad. Với việc nhận được một chiếc iPhone 5 thì việc muốn chuyển các ứng dụng từ iPhone cũ sang iPhone mới là điều tất yếu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quản lý, đồng bộ Điện thoại