SPB Backup 2.0.2

Tải về

3 (1) Spb Software House Dùng thử 3.056 Dung lượng: 1,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Mobile

Spb Backup là giải pháp toàn diện cho việc tạo sao lưu trữ bản sao của dữ liệu trên Pocket PC của bạn. Nó tạo ra file back up có khả năng tự giải nén khiến cho tiến trình sao lưu và khôi phục lại rất đơn giản và trực quan. Với Spb Backup, bạn sẽ nhận được file back up mã hóa, nén, có thể lập kế hoạch sao lưu và máy tính để bàn và máy tính đồng bộ hóa công cụ giải nén.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 3.067
  • Lượt tải: 3.056
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Mobile
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế