Samsung DeX cho Mac

Link Download Samsung DeX cho Mac chính:
🖼️
  • Steward Database cho Mac Ứng dụng sắp xếp dữ liệu thông minh

  • Steward Database cho Mac lưu giữ nhiều loại dữ liệu vào cùng một vị trí và nhanh chóng nhập chúng bằng cách sử dụng template có sẵn hoặc tạo bảng tùy chỉnh với sự trợ giúp của các Field Type (kiểu nhập dữ liệu) khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Box Sync cho Mac Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên máy tính Mac

  • Box Sync cho Mac là phần mềm lưu trữ file cũng như đồng bộ dữ liệu trên máy tính Mac với tài khoản Box của người dùng. Với phần mềm này, bạn có thể tổ chức, quản lý file hiệu quả và truy cập dữ liệu từ bất kì nơi đâu dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Mojo for Mac Chia sẻ file nhạc

  • Với Mojo, người dùng có thể chia sẻ bất cứ bài hát nào từ iTunes của mình hay tải về từ thư viện nhạc của bạn bè...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ