Shredder8 1.0

Link Download Shredder8 chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • DeadLock Phần mềm mở khóa tập tin

  • DeadLock là phần mềm mở khóa tập tin đơn giản, giúp người dùng thao tác trên các file bị khóa trong các chương trình đang chạy trên máy tính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Roborub Xóa dữ liệu hoàn toàn

  • Roborub là ứng dụng đáng tin cậy dành cho người dùng máy tính giúp họ xóa dữ liệu cá nhân khỏi ổ cứng hoàn toàn và không để lại bất cứ cơ hội phục hồi nào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • REMO Drive Wipe Công cụ dọn dẹp ổ đĩa mạnh mẽ

  • Remo Drive Wipe là một công cụ hữu ích giúp bạn nhanh chóng dọn dẹp ổ đĩa để loại bỏ dữ liệu nhạy cảm khỏi máy tính một cách vĩnh viễn, nhờ đó đảm bảo sự riêng tư của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Xóa file