Shrink Storage cho Windows Phone

Link Download Shrink Storage cho Windows Phone chính:
🖼️
  • SmartToolkit

  • SmartToolkit sẽ cung cấp cho bạn một loạt các mở rộng để cải thiện chức năng của chiếc điện thoại, ví như chạy phần mềm mới, quản lý tác vụ và file, và một công cụ chụp màn hình được tích hợp sẵn.
  • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Insider cho Windows Phone Ứng dụng toàn diện cho Windows Phone

  • Insider cho Windows Phone là ứng dụng toàn diện mà mọi người dùng Windows Phone đều phải có trên thiết bị, cung cấp mọi tính năng từ nhiều ứng dụng khác như kiểm tra pin, xem thông tin hệ thống, đếm giờ hay đèn pin cho Windows Phone...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quản lý điện thoại