Top ứng dụng Quản lý điện thoại tải nhiều nhất

🖼️ TeamViewer QuickSupport cho Windows Phone Điều khiển điện thoại Windows Phone từ xa

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178

🖼️ Dropbox cho Windows Phone Lưu trữ dữ liệu trên Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Dropbox
 • Dropbox for Windows Phone là ứng dụng lưu trữ đám mây trên các thiết bị Windows Phone, cho phép bạn mang tất cả tập tin ảnh, tài liệu, videos đi bất kỳ nơi nào và chia sẻ chúng với người khác một cách dễ dàng. Từ đó, bạn có thể truy cập vào bất kỳ tập tin nào được lưu trên Dropbox từ máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc trên web.
 • Windows Phone
 • Tìm thêm: Dropbox Dropbox cho windows phone lưu trữ trực tuyến chia sẻ file sao lưu trữ liệu
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.027

🖼️ Upgrade Advisor cho Windows Phone Hỗ trợ cập nhật Windows 10 Mobile cho Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.811

🖼️ Speedtest cho Windows Phone 1.1 Kiểm tra kết nối mạng trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.435

🖼️ 8 Zip Lite cho Windows Phone 1.1 Ứng dụng giải nén tập tin trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.826

🖼️ Cache Cleaner Pro cho Windows Phone Xóa bộ nhớ Cache hiệu quả trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.314

🖼️ Battery X cho Windows Phone Ứng dụng quản lý pin hiệu quả trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

🖼️ Phoneswappr cho Windows Phone Ứng dụng chuyển danh bạ giữa các thiết bị

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

🖼️ Shrink Storage cho Windows Phone Giải phóng bộ nhớ cho Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 358

🖼️ Insider cho Windows Phone Ứng dụng toàn diện cho Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46
Có tất cả 48 phần mềm.