SHub Classroom cho iOS 3.5.4

Link Download SHub Classroom cho iOS chính:
🖼️
  • Violympic cho iOS Luyện thi giải Toán Internet

  • Violympic là ứng dụng hỗ trợ cuộc thi giải Toán Internet, dành cho học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 5. Giúp học sinh dễ dàng luyện tập những dạng bài thi sắp xếp, cặp bằng nhau và trắc nghiệm ngay trên chiếc dế yêu.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • mSchool cho iOS Ứng dụng quản lý trường học trực tuyến

  • mSchool cho iOS là một ứng dụng quản lý trường học online, sẽ giúp cho nhà trường, giáo viên tạo lớp học trực tuyến, với hệ thống lớp học ảo, tổ chức thi online và quản lý mọi thông tin của trường học một cách toàn diện.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Giáo dục & Học tập