Top ứng dụng Giáo dục & Học tập tải nhiều nhất

🖼️ vnEdu Connect cho iOS Mạng giáo dục cho phụ huynh trên iPhone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

🖼️ LDOCE (InApp) cho iOS 9.0 Từ điển tiếng Anh cao cấp trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.965

🖼️ TripLens cho iOS 1.2 Ứng dụng dịch ảnh và văn bản đa ngôn ngữ miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

🖼️ Object Viewer cho iOS 1.03 Quan sát vật thể 3D với thiết bị AR Merge Cube

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

🖼️ HoloGLOBE cho iOS Khám phá Trái Đất với thiết bị AR Merge Cube

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Synthesia cho iOS 10.5 Ứng dụng tập đàn piano miễn phí trên iPad

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 202

🖼️ Galactic Explorer cho iOS 1.06 Khám phá Hệ mặt trời với thiết bị AR Merge Cube

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

🖼️ CellulAR cho iOS 1.0 Khám phá thế giới sinh học với thiết bị AR Merge Cube

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

🖼️ DinoDigger cho iOS 1.3 Khám phá thế giới khủng long với thiết bị AR Merge Cube

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ MEL Chemistry VR cho iOS 1.0 Khám phá thế giới Hóa học trực quan với công nghệ VR

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03
Có tất cả 414 phần mềm.