Shush! Ringer Restorer cho Android 14.1

Link Download Shush! Ringer Restorer cho Android chính:
🖼️
  • Buzz Launcher for Android Ứng dụng launcher mới cho Android

  • Buzz Launcher là khái niệm launcher mới, cho phép người dùng áp dụng màn hình chủ chia sẻ cho điện thoại smartphone. Với Buzz Launcher, bạn có thể thoải mái download, áp dụng, tùy biến, chia sẻ và thậm chí là tạo cả màn hình chủ.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • PCFileSync for Android

  • PCFileSync là ứng dụng để đồng bộ hóa nội dung file của các sổ địa chỉ trên máy tính (CIFS/SMB/Windows sharing/Linux) với sổ địa chỉ trên điện thoại của bạn. Phần mềm cũng có thể đồng bộ qua FTP.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Super Backup for Android Sao lưu dữ liệu trên Android

  • Super Backup for Android là ứng dụng sao lưu dữ liệu nhanh nhất dành cho nền tảng Android. Người dùng có thể sao lưu ứng dụng, danh bạ, tin nhắn, bản ghi cuộc gọi, bookmark và lịch làm việc lên thẻ nhớ Sd hoặc Gmail.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý điện thoại