Simple VHD Manager 1.3

Link Download Simple VHD Manager chính:
🖼️
  • Remote Registry Cleaner Công cụ dọn dẹp registry

  • Remote Registry Cleaner là một công cụ hữu ích, được thiết kế để hỗ trợ người dùng tìm kiếm và sửa chữa registry rất hiệu quả và nhanh chóng, nhờ đó tốc độ máy tính của họ sẽ được cải thiện một cách đáng kể.
  • Xếp hạng: 5 18 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • RemoteSysInfo Thu thập thông tin về phần mềm và phần cứng

  • RemoteSysInfo 4.0 build 4004 là tiện ích giúp thu thập được các thông tin về phần mềm và phần cứng hệ thống từ một máy tính cục bộ hoặc từ xa. Nó có thể được sử dụng cho việc kiểm kê máy tính trong mạng, cho mục đích thẩm định và chuẩn đoán.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Video Memory stress Test 1.7

  • Video Memory Stress Test là một tiện ích nhỏ cho phép bạn kiểm tra bộ nhớ RAM của card đồ họa. Chương trình này tương tự như Memtest86+, nó sẽ đọc và ghi dữ liệu tới từng phần của bộ nhớ RAM của card đồ họa và ghi lại những lỗi tìm được.
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích máy tính