Singlemizer for Mac dự phòng

Tải xuống Singlemizer for Mac dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Singlemizer for Mac dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Singlemizer for Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Quatio Observer

  • Quatio Observer là công cụ giám sát các file và folder và hiển thị kích cỡ trong menu Dock. Một tính năng đặc biệt là cài đặt kích cỡ yêu thích cho file và folder.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • StuffIt Expander for Mac

  • Mỗi khi bạn tải một tập tin từ Internet xuống hoặc nhận được trong email StuffIt Expander sẽ giúp cho bạn truy cập vào những tập tin đó, xử lý, giải mã những tập tin đó theo cách của bạn, bất kể nó được tạo ra trên một PC hay Mac.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén