Smart NTFS Recovery 4.5

Link Download Smart NTFS Recovery chính:

🖼️ SysTools Hyper-V Recovery 2.0 Khôi phục Windows Hyper-V bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Hyper-V Recovery là phần mềm khôi phục Windows Hyper-V bị hỏng, không thể truy cập dữ liệu từ tập tin VHD, cho dù các tập tin VHD trên phân vùng bị xóa, format hoặc thay đổi.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

🖼️ Recover Files 3.29 Khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Undelete & Unerase
 • Có rất nhiều phần mềm phục hồi dữ liệu đã xóa, Recover Files là một trong những giải pháp đơn giản và hiệu quả để giải quyết tình huống này.
 • windows Version: 3.29
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.964

🖼️ Namosofts Office Documents Recovery 2.0 Phần mềm khôi phục văn bản

🖼️
 • Phát hành: Namosofts
 • Namosofts Office Documents Recovery giúp khôi phục tập tin đã xoá trong Microsoft Office.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.180

🖼️ The Undelete Khôi phục dữ liệu bị mất

🖼️
 • Phát hành: The Undelete
 • The Undelete - phục hồi tập tin bị mất, bị xóa, bao gồm cả các tập tin gỡ bỏ từ Windows Recycle Bin.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 450

🖼️ Comfy File Recovery 3.1 Khôi phục tập tin bị xóa

🖼️
 • Phát hành: Comfy
 • Comfy File Recovery là một chương trình hữu ích giúp bạn khôi phục lại tập tin bị mất hoặc xóa một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows Version: 3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 68
Xem thêm Khôi phục dữ liệu