Smart NTFS Recovery 4.5

Link Download Smart NTFS Recovery chính:
🖼️
  • FileRescue for NTFS Phần mềm khôi phục dữ liệu

  • FileRescue for NTFS là tiện ích được thiết kế giúp khôi phục những tập tin và thư mục do vô tình xóa. Nó cho phép bạn khôi phục lại những tập tin đã loại bỏ khỏi Recycle Bin, cũng như khi xóa trực tiếp bằng phím Shift + Delete.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Best CD Repair Khôi phục dữ liệu trên ổ CD

  • Best CD Repair là công cụ hoàn hảo để khôi phục lại các tập tin CD quan trọng nhưng vô tình bị xóa. Công cụ cho phép người dùng khôi phục tất cả những dữ liệu trên ổ CD một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SysTools Word Repair

  • SysTools Word Repair là phần mềm khôi phục và sửa tài liệu Microsoft Word bị lỗi hoặc hỏng (gồm tập tin .DOC và .DOCX) đồng thời giúp cho người sử dụng tránh được việc mất dữ liệu văn bản quan trọng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu