Speccy 1.21

Tải xuống Speccy 1.21

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Speccy 1.21 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
  • WinUpdatesList

  • WinUpdatesList sẽ hiển thị danh sách của tất cả các bản cập nhật Windows (Service Packs và Hotfixes) được cài đặt trên máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Time Boss

  • Time Boss (TB) là một công cụ đầy mạnh mẽ giúp bạn kiểm soát thời gian sử dụng máy tính và truy cập Internet của tất cả các user trên hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích máy tính