Spacie

Tải về

3 (1) ThinkTime Creations Dùng thử 360 Dung lượng: 4 Byte Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Spacie là một tiện ích tiện dụng được thiết kế giúp bạn xác định vị trí các tập tin kích thước lớn. Spacie quét các tập tin và thư mục trên đĩa cứng của bạn và hiển thị chúng dạng cột, với kích thước thông tin được hiển thị lên phía trước.

* Luôn luôn quét thư mục đang xem đầu tiên.
* Quét
network drives
* Làm việc với File Vault.
* Mở, xóa hoặc di chuyển các tập tin và thư mục vào thùng rác trong ứng dụng.
* Đánh dấu các tập tin và thư mục hàng loạt.
* Chạy trên Mac và Windows.

Spacie

An Nhiên (theo Spacie)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4 Byte
  • Lượt xem: 374
  • Lượt tải: 360
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm