Speedtest 1.8.39 (Windows 7 64-bit)

Tải xuống Speedtest 1.8.39 (Windows 7 64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ 32bit Internet Fax

🖼️
 • Phát hành: ElectraSoft
 • 32bit Internet Fax cho phép gửi và nhận nhiều fax từ một máy tính và modem hoặc mạng có nhiều modem.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.230

🖼️ USB Webserver

🖼️
 • Phát hành: Leon de Vries
 • USB Webserver là một ứng dụng tổng hợp bao gồm Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin. Tất cả được tích hợp trong một, và có thể đặt trong USB để chạy ở bất cứ đâu mà không cần cài đặt gì cả.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.656

🖼️ Algorius Net Viewer 5.1 Quản lý và giám sát hệ thống mạng

🖼️
 • Phát hành: Algorius
 • Algorius Net Viewer là công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để hỗ trợ bạn xem, quản trị và theo dõi hệ thống mạng máy tính với bất cứ quy mô nào.
 • windows Version: 5.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

🖼️ Screenhero 0.14 Điều khiển máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: Screenhero
 • Screenhero là một ứng dụng miễn phí giúp người dùng chia sẻ màn hình máy tính của mình với người khác, cho phép đồng thời nhiều người dùng có thể sử dụng chung một máy tính cùng lúc.
 • windows Version: 0.14.1010
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 292

🖼️ imPcRemote Manager Pro Công cụ hỗ trợ từ xa

🖼️
 • Phát hành: imPcRemote
 • imPcRemote Manager Pro là một công cụ hỗ trợ từ xa cho phép kết nối nhanh, an toàn và miễn phí giữa các máy tính từ xa qua web.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 292
Xem thêm Phần mềm mạng