Speedtest 1.8.39 (Windows 7 32-bit)

Tải xuống Speedtest 1.8.39 (Windows 7 32-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
🖼️
  • BitTorrent Acceleration Tool
  • BitTorrent Acceleration Tool là phần mềm tăng tốc độ download bằng BitTorrent, hoạt động giống như bộ quản lý hệ thống mạng ở cấp độ thấp.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Universal Maps Downloader
  • Universal Maps Downloader 6.67 giúp bạn download các hình ảnh dữ liệu bản đồ từ Yahoo Maps, Google Maps hoặc Microsoft Maps.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ Download