Speedtest 1.6.85.1 (Windows 7 64-bit)

Tải xuống Speedtest 1.6.85.1 (Windows 7 64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ FreeSSHD 1.3 Phần mềm máy chủ cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Kresimir Petric
 • FreeSSHD là ứng dụng miễn phí hỗ trợ cho máy chủ SSH. Ứng dụng này có tính năng mã hóa và xác thực mạnh mẽ trên các mạng không an toàn kiểu như Internet.
 • windows Version: 1.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

🖼️ Cisco Network Magic Pro 5.1

🖼️
 • Phát hành: Pure Networks
 • Network Magic sẽ giúp bạn theo dõi những thiết bị không mời mà đến này để có thể quản lý tối ưu kết nối trong mạng của mình để tránh hao băng thông.
 • windows
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.812

🖼️ NetResView 1.21

🖼️
 • Phát hành: NirSoft
 • Các phân hệ thuộc đời sau của Microsoft Windows cho phép những máy tính nối mạng cục bộ (LAN) được quyền chia sẻ tài nguyên với nhau thông qua tính năng Sharing.
 • windows
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.112

🖼️ NetPeek

🖼️
 • Phát hành: Jim Kulak
 • Chương trình này có thể quét mạng, nhận ra thiết bị trong nó như các máy tính, máy chủ, máy in,… cung cấp cho bạn các thông tin quan trọng về mỗi thiết bị này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.276

🖼️ SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (32-bit) 6.9 Phần mềm quản trị hệ thống từ xa

🖼️
 • Phát hành: SmartCode Solutions
 • SmartCode VNC Manager là một ứng dụng phần mềm kiểm tra và quản trị từ xa mạnh và dễ sử dụng. Nó dược sử dụng cho việc quản lý mạng từ xa, quản trị hệ thống từ xa và các môi trường trợ giúp.
 • windows Version: 6.9.8
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.229
Xem thêm Phần mềm mạng