Spiffy 0.3.10

Link Download Spiffy 0.3.10 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Ares

🖼️
 • Phát hành: Aresgalaxy
 • Ares là ứng dụng P2P có thể giúp bạn truy cập trực tiếp vào cộng đồng chia sẻ file lớn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 558

🖼️ RoboMail

🖼️
 • Phát hành: Evinco Solutions Limited
 • RoboMail là phần mềm cho phép người dùng có thể gửi email cho khách hàng mà không sử dụng máy chủ ISP. Người dùng có thể gửi bản tin, thông tin sản sản phẩm, và các sự kiện khuyến mại cho khách hàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 443

🖼️ K9 1.28

🖼️
 • Phát hành: KeirNet
 • K9 1.28 là một công cụ anti-spam có thể chạy với các chương trình e-mail hỗ trợ POP3 và tự động phân lọc các e-mail bạn nhận như spam (junk email) hoặc non-spam.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.637

🖼️ Syncing.Net Đồng bộ Email

🖼️
 • Phát hành: Syncing Net Technologies
 • Syncing.NET là cách đơn giản, an toàn và nhanh nhất để đồng bộ Outlook và các tập tin giữa nhiều máy tính mà không cần máy chủ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 446

🖼️ Encrypted::Mail 2

🖼️
 • Phát hành: Data Fortress
 • Không cần phải quá rắc rối khi bạn muốn gửi một thư điện tử mà nội dung của nó đã được mã hóa và dành riêng cho người nhận. Encrypted::Mail sẽ giúp bạn làm việc đó một cách dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.653
Xem thêm Quản lý Email