DetachPipe for Outlook

Tải về

3 (1) DataMystic Dùng thử 321 Dung lượng: 3,8 MB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

Hãy giúp MS Outlook của bạn chạy nhanh hơn, ổn định hơn và dễ dàng hơn để sao lưu, xóa, nén lại, tải lên, lắp lại các file đính kèm email Outlook bằng DetachPipe - bộ xử lý tập tin đính kèm email.

DetachPipe tách ra tập tin đính kèm email, để lại một liên kết có thể click vào vị trí, b
ạn có thể chỉ định tách một tên file bằng tay, hoặc sử dụng tên tập tin giữ chỗ để tạo ra một tên mới tự động.

DetachPipe sẽ giúp bạn xác định bản sao của file. Cũng giống như một email bình thường, DetachPipe gắn lại các tập tin khi email được chuyển tiếp, và cung cấp để xóa các tập tin khi email này sẽ bị xóa.

Với DetachPipe bạn có thể lưu, xóa, nén hoặc tái đính kèm tập tin đính kèm, và thậm chí thiết lập DetachPipe để tách các file đính kèm đến hoặc xóa các file đính kèm gửi đi.

Với DetachPipe bạn có thể chọn các thư điện tử để xử lý, hoặc thông qua menu của DetachPipe, chọn một thư mục (và các thư mục con) để xử lý. File đính kèm có thể được phục hồi bất kỳ lúc nào (cá nhân, bằng cách lựa chọn hoặc theo thư mục).


Yêu cầu hệ thống:

  • MS Outlook 2000, 2002, 2003, 2007 hoặc XP
  • 32 MB RAM
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,8 MB
  • Lượt xem: 330
  • Lượt tải: 321
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: