Square Farm

Link Download Square Farm chính:
🖼️
  • Monastery Builder Game quản lý tu viện thời Trung cổ

  • Cuộc sống của 1 thầy tu chắc chắn sẽ khác với người bình thường. Hãy khám phá trong khi chơi Monastery Builder game. Liệu bạn có thể đối phó với những thách thức mới mỗi ngày?
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Game Nông trại