Stanford University 1.0.0.50

Link Download Stanford University chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • School Calendar for Workgroup

  • School Calendar là lịch dành cho giáo viên, học sinh từ trung học tới đại học, cho phép họ theo dõi lịch học các môn học và những việc phải làm, sắp xếp việc học hành hiệu quả hơn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Microsoft Translator Phầm mềm dịch 60 ngôn ngữ

  • Translator là công cụ dịch miễn phí của Microsoft sẽ là người bạn đồng hành của bạn khi bạn cần dịch nhanh những gì bạn nhìn thấy. Sử dụng camera, nói một cụm từ hoặc gõ văn bản bạn muốn dịch. Dịch viết và dịch bằng camera có thể làm việc ngay cả khi ở chế độ offline với gói ngôn ngữ có thể tải về.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • iQB Quiz Maker Tạo đề kiểm tra nhanh

  • iQB Quiz Maker được thiết kế dành riêng cho giáo viên tạo các đề kiểm tra nhanh. Đây là phần mềm duy nhất trong bộ ngân hàng đề thông minh iQB có chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm việc với file Quiz (*.qbtz).
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ học tập