Tabs for Excel (32 bit)

Link Download Tabs for Excel (32 bit) chính:
🖼️
  • Informatik OCR

  • Informatik OCR là phần mềm nhận diện ký tự quang - Optical Character Recognition (OCR) - toàn diện và không tốn tiền...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Write! Công cụ soạn thảo văn bản chuyên nghiệp

  • Write! là công cụ soạn thảo văn bản đơn giản với sự hỗ trợ của Markdown (ngôn ngữ đánh dấu như HTML và XHTML). Write! là sự kết hợp hài hòa của Evernote, UI wordpress, Word và công cụ IDE nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho người dùng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • UcMapi Office Tabs for Word (64 bit)

  • UcMapi Office Tabs for Word cho phép xem và hiển thị các tài liệu Word đã mở như tab sheet. Công cụ này tương thích với một số trình duyệt theo thẻ
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo