Microsoft Office 2016 2202 (16.0.14931.20132)

🖼️
  • XlsToSql 1.3.3

  • XlsToSql là một công cụ chuyển đổi dữ liệu mà giúp DBA và lập trình cơ sở dữ liệu nhập dữ liệu Excel đến cơ sở dữ liệu SQL Server.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Dia Phần mềm vẽ sơ đồ

  • Những ai thường xuyên làm các công việc có liên quan đến lập kế hoạch thì việc sử dụng một chương trình vẽ sơ đồ như kiểu Visio là chuyện hàng ngày...
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Zoho Docs Công cụ soạn thảo và quản lý file

  • Zoho Docs là bộ phần mềm soạn thảo cũng như quản lý tài liệu hoạt động đa nền tảng và vô cùng hữu ích với cả nhân viên văn phòng lẫn người dùng cá nhân.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo