Tenorshare iTunes Data Recovery 4.2

Link Download Tenorshare iTunes Data Recovery chính:

🖼️ Recovery for BizTalk Khôi phục database của Microsoft BizTalk

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for BizTalk là công cụ hữu ích để hỗ trợ bạn trong quá trình khôi phục lại các database Microsoft BizTalk (.mdf) bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 233

🖼️ Recovery for FileMaker Khôi phục database của FileMaker Pro

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for FileMaker là phần mềm khôi phục hữu hiệu được dùng để khôi phục database FileMaker Pro (.fp5, .fp7) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin DBF tương thích với FileMaker.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

🖼️ Recovery for Active Directory Khôi phục database của Active Directory

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Active Directory là phần khôi phục các database Microsoft Active Directory (.dit) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào database Active Directory hiện có.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 418

🖼️ Easy Outlook Recovery

🖼️
 • Phát hành: MunSoft
 • Phần mềm có thể được sử dụng để xem các message và các file đính kèm và lưu chúng dưới định dạng EML, định dạng có thể được import vào máy khách email sau này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 458

🖼️ Windows 7 Files Recovery

🖼️
 • Phát hành: Get back data software
 • Bạn là người dùng Windows 7? Bạn mới mất dữ liệu từ phân vùng Windows 7 (FAT- NTFS) do một số lỗi. Nếu vậy, đây chính là thời điểm bạn sử dụng phần mềm Windows 7 Files Recovery Software.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.667
Xem thêm Khôi phục dữ liệu