Thoosje Sidebar 4

Link Download Thoosje Sidebar chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • DAYU Disk Master Free Tạo ổ đĩa ảo bảo vệ dữ liệu

  • DAYU Disk Master Free là một phần mềm giúp bảo vệ các thông tin nhạy cảm trên máy tính người dùng. Để thực hiện được điều này, chương trình này cho phép bạn tạo ra các ổ đĩa ảo đồng thời hỗ trợ mã hóa những ổ này để lưu trữ dữ liệu quan trọng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Weeny Free Key Recovery Phục hồi key trên máy tính

  • Weeny Free Key Recovery là một phần mềm miễn phí để phục hồi ProductID và CD Key của Microsoft Office, Windows, Visual Studio, Exchange Server, và SQL server được cài đặt trên máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
  • MultiMon TaskBar Pro Tạo thêm thanh Taskbar

  • MultiMon TaskBar hỗ trợ cho Windows, nếu sở hữu nhiều màn hình thì sẽ tạo thêm thanh Taskbar, có thể tùy biến các lựa chọn trên thanh Taskbar.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính