TweakNow SecureDelete 1.0.0

Link Download TweakNow SecureDelete chính:

🖼️ Simple Duplicate Finder 1.0 Công cụ tìm kiếm file trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: Simple Duplicate Finder
 • Simple Duplicate Finder là một công cụ đơn giản giúp người dùng tìm kiếm và loại bỏ tập tin trùng lặp một cách nhanh chóng. Với nó, họ có thể dọn dẹp video, audio, ảnh và tập tin văn bản khỏi máy tính rất dễ dàng và hiệu quả.
 • windows Version: 1.0.4

🖼️ FileAssassin 1.06 Xóa file bị khóa khỏi hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Malwarebytes
 • FileASSASSIN có thể “nhổ rễ” tất cả các loại file đã bị khóa nào khỏi máy tính của bạn.
 • windows Version: 1.06
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.387

🖼️ CompuApps Secure DiskWipe 1.0 Tiện ích xóa dữ liệu vĩnh viễn

🖼️
 • Phát hành: CompuApps
 • CompuApps Secure DiskWipe là một giải pháp lý tưởng dành cho người dùng máy tính Windows, giúp họ loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của mình.
 • windows Version: 1.0

🖼️ Final Uninstaller 2.6 Công cụ gỡ bỏ phần mềm

🖼️
 • Phát hành: FinalUninstaller com
 • Final Uninstaller giúp bạn loại bỏ hoàn toàn các chương trình gỡ bỏ không thành công.
 • windows Version: 2.6.10
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.990

🖼️ TweakNow SecureDelete 1.0 Công cụ xóa vĩnh viễn tập tin

🖼️
 • Phát hành: Tweak Now
 • TweakNow SecureDelete là công cụ hữu ích được thiết kế để giúp bạn xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục từ ổ cứng. Ứng dụng này hỗ trợ hai thuật toán được sử dụng phổ biến nhất.: Gutmann và DOD 5220.22M.
 • windows Version: 1.0.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.141
Xem thêm Xóa file