UniKey 3.63 Build 050816 (.zip)

Tải xuống UniKey 3.63 Build 050816 (.zip)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống UniKey 3.63 Build 050816 (.zip) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • TocKyVNKey Phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí

  • Phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí TocKyVNKey có bộ từ điển soạn sẵn trên 200 nghìn từ, giúp người dùng dễ dàng thêm bớt, tự động thêm dấu khi gõ tiếng Việt không dấu.
  • Xếp hạng: 5 16 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Black Ci Bộ gõ tiếng Việt miễn phí

  • Black Ci là bộ gõ tiếng Việt hoàn toàn miễn phí do Softfield phát triển, hỗ trợ người dùng gõ tiếng Việt có dấu, sửa lỗi gõ tiếng Việt một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Bộ gõ Tiếng Việt