Unikey 4.0 RC2 (32-bit) Build 091101

Tải xuống Unikey 4.0 RC2 (32-bit) Build 091101

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Unikey 4.0 RC2 (32-bit) Build 091101 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • UniKey 2023 Bộ gõ tiếng Việt miễn phí gọn nhẹ

  • Unikey 2023 là bộ ứng dụng hỗ trợ gõ tiếng Việt siêu gọn nhẹ, miễn phí và phổ biến nhất hiện nay. UniKey 4.3 là ứng dụng không thể thiếu đối với bất kỳ người sử dụng máy tính nào.
  • Xếp hạng: 4 436 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • UniKey Vista Bộ gõ tiếng Việt

  • Unikey Vista là phiên bản mô phỏng Unikey lấy cảm hứng từ hệ điều hành Vista của Windows với giao diện có nhiều màu sắc hơn nhưng tính năng thì hoàn toàn tương đồng.
  • Xếp hạng: 4 858 Phiếu bầu
🖼️
  • Black Ci Bộ gõ tiếng Việt miễn phí

  • Black Ci là bộ gõ tiếng Việt hoàn toàn miễn phí do Softfield phát triển, hỗ trợ người dùng gõ tiếng Việt có dấu, sửa lỗi gõ tiếng Việt một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bộ gõ Tiếng Việt