USB Drive Data Recovery dự phòng

Tải xuống USB Drive Data Recovery dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống USB Drive Data Recovery dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download USB Drive Data Recovery chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Recovery for Project Khôi phục dữ liệu từ tập tin Microsoft Project

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Project là chương trình hữu hiệu được sử dụng để hỗ trợ bạn khôi phục dữ liệu từ các tập tin Microsoft Project (.mpp) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin XML (và tập tin MPP dành cho Project 2000).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 303

🖼️ DMDE (DM Disk Editor and Data Recovery Free)

🖼️
 • Phát hành: DMDE
 • Phần mềm này được dùng để tìm kiếm, chỉnh sửa và khôi phục dữ liệu trên các ổ cứng. Các file hệ thống: FAT12/16, FAT32, NTFS. Hệ điều hành: Windows 9x/ME/2K/XP/Vista, Console versions for DOS, Linux...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.846

🖼️ Crash Proof Chống mất mát dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Unistal Systems
 • Crash Proof là phần mềm chống mất dữ liệu được thiết kế để ghi lại các chỉ mục file/thuộc tính ổ đĩa đồng thời liên tục cập nhật chúng vào khoảng thời gian định sẵn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 520

🖼️ Smart Key Product Key Recovery Khôi phục key bản quyền phần mềm

🖼️
 • Phát hành: Smart Key
 • Product Key Recovery là tiện ích để tìm kiếm thông tin liên quan đến key sản phẩm hoặc khôi phục key đăng ký bản quyền phần mềm dành cho Microsoft Windows, Office, Internet Explorer, Visual Studio, SQL Server.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 776

🖼️ WinUtilities Undelete

🖼️
 • Phát hành: YL Software
 • WinUtilities Free Undelete là phần mềm cho phép bạn khôi phục dữ liệu và phục hồi xóa rất mạnh mẽ và dễ sử dụng dành cho Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 993
Xem thêm Khôi phục dữ liệu