Video Padlock 1.20

Link Download Video Padlock chính:
🖼️
🖼️
  • iShield Phần mềm chặn web đen

  • Công ty Guardware của Anh tuyên bố rằng đã phát triển thành công một phần mềm có khả năng nhận diện và khóa lại mọi hình ảnh khiêu dâm mà trình duyệt web chuẩn bị hiển thị.
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • P-Encryption Suite

  • P-Encryption Suite là một phần mềm mã hóa mạnh mẽ dành cho hệ điều hành Windows, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng của mình trong một lưu trữ mã hóa đơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ChildWebGuardian

  • ChildWebGuardian là phần mềm lọc, được thiết kế để cung cấp sự an toàn cho trẻ khi chúng sử dụng Internet.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật