VideoBlend for Mac 1.4

Link Download VideoBlend for Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Sample Manager for Mac

  • Sample Manager là phần mềm xử lý file audio theo nhóm đầu tiên với đầy đủ các tính năng dành cho hệ điều hành Mac OS X...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • iEasyRecorder cho Mac Chương trình ghi âm thanh mạnh mẽ trên máy Mac

  • iEasyRecorder là một chương trình ghi âm thanh mạnh mẽ nhưng rất dễ sử dụng dành cho người dùng máy tính Mac. Với nó, họ có thể thu âm thanh từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm cả từ file audio trong hệ thống, ứng dụng đang chạy, website, trò chuyện VoIP, microphone hay thiết bị gắn ngoài.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • DeNoise for Mac

  • DeNoise là một ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ cho việc giảm tiếng ồn liên tục trong các tập tin âm thanh. Các hình thức phổ biến nhất của tiếng ồn như thường nghe như tiếng rít, đặc biệt trong các nguồn băng từ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Cắt - Ghép nhạc