Visual Basic Express 2010

Link Download Visual Basic Express chính:

🖼️ Visual Studio 2019 16.5 Phần mềm hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual Studio 2019 16.2.4 là môi trường lập trình tích hợp với nhiều tính năng cao cấp, mang lại cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để tạo ra những ứng dụng sáng tạo.
 • windows Version: 16.5
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.197

🖼️ Qt Creator 4.1 Phần mềm IDE tạo ứng dụng di động & desktop

🖼️
 • Phát hành: Digiarty
 • Qt Creator là môi trường phát triển tích hợp (IDE) giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng dành cho các nền tảng thiết bị di động và desktop, đồng thời hỗ trợ cho trình chỉnh sửa mã nguồn và tùy chọn gỡ lỗi.
 • windows Version: 4.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 322

🖼️ PlantUml 8059 Vẽ sơ đồ ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

🖼️
 • Phát hành: Arnaud Roques
 • PlantUml là ứng dụng dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng tạo ra các sơ đồ ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất thông qua ngôn ngữ mô tả và lưu sơ đồ đã tạo thành định dạng tập tin PNG hoặc SVG.
 • windows Version: 8059
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 262

🖼️ RoboMind 6.0 Phần mềm lập trình robot

🖼️
 • Phát hành: RoboMind
 • RoboMind là phần mềm giáo dục cho phép bạn học hỏi rất nhiều điều về quá trình lập trình robot. Phiên bản RoboMind 6.0 cũng mang tới nhiều tính năng mới.
 • windows Version: 6.0
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 869

🖼️ Crypt Edit 4.1

🖼️
 • Phát hành: PolySoft Solutions
 • Crypt Edit là chương trình soạn thảo văn bản nhỏ, có thể dùng để thay thế cho những trình soạn thảo như Notepad hay Wordpad. Chương trình có nhiều tính năng hay hơn, không giới hạn kích thước tập tin, giao diện MDI, đầy đủ các chức năng hỗ trợ...
 • windows
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.673
Xem thêm Công cụ Lập trình