Visual C# 2010 Express

Link Download Visual C# 2010 Express chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Xamarin Công cụ phát triển native app cho cả Android, iOS và Windows
  • Xamarin hay Xamarin Studio là công cụ phát triển native app cho Android, iOS và Windows trong ngôn ngữ lập trình C# với đầy đủ tính năng mạnh mẽ. Với Xamarin bạn sẽ không phải lập trình nhiều lần, xây dựng ứng dụng gốc cho nhiều nền tảng trên một cơ sở dữ liệu code C# được chia sẻ, sử dụng cùng một IDE, ngôn ngữ và API.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Poedit Phần mềm soạn thảo ngôn ngữ
  • Poedit là một shareware đa nền tảng, cho phép người dùng chuyển đổi ngôn ngữ gốc lưu trữ trên các tập tin *.po thành các tập tin *.mo chứa ngôn ngữ được dịch. Đây cũng là một công cụ rất tuyệt vời để soạn thảo ngôn ngữ trên WordPress.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Glass Notepad
  • Như tên gọi “Glass Notepad” cho thấy, ứng dụng này có một số đồ họa phong phú và trong suốt như các cửa sổ của hệ điều hành Windows 7 hoặc Vista.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Công cụ Lập trình