Tải Visual Studio Premium 2013 Preview (2,91 GB)

Tải xuống Tải Visual Studio Premium 2013 Preview (2,91 GB)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Tải Visual Studio Premium 2013 Preview (2,91 GB) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ MySQL to Excel Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Excel

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • MySQL to Excel là chương trình xuất database của MySQL như bảng tính Microsoft Excel. Mỗi bảng MySQL trở thành một bảng tính, mỗi bản ghi trở thành một hàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 893

🖼️ Visual Studio Professional 2019 Công cụ hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual Studio Professional là phần mềm chuyên nghiệp để làm đơn giản hóa các chức năng tạo, sửa lỗi và triển khai phần mềm cho Windows, Microsoft Office và trang web
 • windows
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.055

🖼️ XN Resource Editor 3.0 Chỉnh sửa mã nguồn file exe

🖼️
 • Phát hành: Colin Wilson
 • XN Resource Editor là một trình nguồn mở hỗ trợ thay đổi thông tin tài nguyên (resource) trong một tập tin .RES, .EXE, .DLL , .... các resouce bao hàm: icon, hình, chữ, ... của chương trình đó.
 • windows Version: 3.0.0.1 Build 7061
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.782

🖼️ PhoneGap Beta 1.0 Nền tảng phát triển ứng dụng mobile

🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Phonegap là một nền tảng (Framework) mã nguồn mở sử dụng công nghệ web quen thuộc như HTML, CSS hay JavaScript để viết và phát triển ứng dụng trên điện thoại, cho phép tạo ra các ứng dụng theo chuẩn web APIs.
 • windows Version: Beta 1.0.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151

🖼️ bbPress 2.5 Mã nguồn forum miễn phí

🖼️
 • Phát hành: bbPress
 • bbPress là phần mềm diễn đàn được tạo bởi người sáng lập ra WordPress. Dễ dàng thiết lập diễn đàn thảo thuận ngay trong trang web WordPress.org của bạn
 • windows Version: 2.5.8
Xem thêm Phần mềm lập trình