Tải Visual Studio Ultimate 2013 Preview (2,93 GB)

Tải xuống Tải Visual Studio Ultimate 2013 Preview (2,93 GB)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Tải Visual Studio Ultimate 2013 Preview (2,93 GB) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ Adobe ColdFusion 10 Standard Công cụ xây dựng ứng dụng web lưu lượng dữ liệu nhỏ

🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Server ứng dụng Adobe ColdFusion 10 Standard Edition hỗ trợ người dùng xây dựng nhanh các ứng dụng web với lưu lượng dữ liệu nhỏ trên một server đơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 603

🖼️ Jackcess 2.0 Thư viện Java

🖼️
 • Phát hành: Jackcess Development Team
 • Jackcess là một thư viện Java thuần túy, được thiết kế cho phép bạn đọc và viết cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000.
 • windows Version: 2.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.309

🖼️ Jarte 6.2 Công cụ soạn thảo văn bản nhiều tiện ích

🖼️
 • Phát hành: Carolina Road Software
 • Ngoài MS Office, gần đây có những công cụ miễn phí như OpenOffice hay EasyOffice. Tuy nhiên, một trình soạn thảo văn bản khác với giao diện lạ, đẹp mắt hơn Word truyền thống đó là Jarte của Carolina Road Software.
 • windows Version: 6.2
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.384

🖼️ Navicat for MySQL 15.0 Công cụ phát triển và quản trị database MySQL

🖼️
 • Phát hành: PremiumSoft CyberTech
 • Navicat for MySQL 15.0.12 là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Navicat for MySQL cho phép bạn chuyển đổi các file XML và các định dạng dữ liệu phổ biến sang MySQL nhanh và chính xác.
 • windows Version: 15.0.12
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.946

🖼️ Axure RP 7.0 Phần mềm thiết kế website

🖼️
 • Phát hành: Axure Software Solutions
 • Axure RP là phần mềm thiết kế website mang đến cho người sử dụng các lựa chọn mẫu đa dạng, các công cụ wireframe...
 • windows Version: 7.0.0.3187
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 736
Xem thêm Phần mềm lập trình