Visual Studio 2019 cho Mac ver 8.7.6 (10/9/2020)

Tải xuống Visual Studio 2019 cho Mac ver 8.7.6 (10/9/2020)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • Snippet 1.4 for Mac OS X
  • Snippet - một công cụ tiện ích nhỏ gọn, giúp người sử dụng dễ dàng thu gọn hoặc cắt rời những đoạn code trùng lặp nhau được sử dụng nhiều lần trong một hoặc nhiều project...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • BlueGriffon For Mac Phần mềm chỉnh sửa web
  • BlueGriffon For Mac là một chương trình soạn thảo nội dung theo kiểu WYSIWYG cho World Wide Web, đó là một giải pháp hiện đại và mạnh mẽ để chỉnh sửa trang web phù hợp với các Web chuẩn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Duckbill 4.2.2 cho Mac OS X
  • Duckbill, một chương trình tiện ích nhỏ gọn, được dùng để "đóng gói" các ngôn ngữ lập trình dễ dàng, tiện lợi chỉ với 1 cú kích đúp...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Công cụ soạn thảo