Visual Studio 2019 cho Mac ver 8.7.6 (10/9/2020)

Tải xuống Visual Studio 2019 cho Mac ver 8.7.6 (10/9/2020)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

🖼️ oXygen XML Diff for Mac OS X 4.0 So sánh, kết hợp các file XML

🖼️
 • Phát hành: Syncro Soft Ltd
 • oXygen XML Diff - một giải pháp toàn diện dành với việc so sánh, kết hợp các file XML...
 • mac Version: 4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 992

🖼️ Sublime Text cho Mac 3.2 Công cụ biên tập ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Jon Skinner
 • Sublime Text 3.2.2 build 3211 cho Mac là một công cụ biên tập ngôn ngữ lập trình. Sublime Text 3 cho phép nhà phát triển soạn thảo code, markup trong 1 giao diện người dùng thân thiện.
 • mac Version: 3.2.2 build 3211
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 655

🖼️ Xamarin Studio cho Mac 5.10 Công cụ lập trình ứng dụng đa nền tảng trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Xamarin
 • Xamarin Studio cho Mac là công cụ lập trình mạnh mẽ, dễ sử dụng cho phép tạo ra các ứng dụng iOS, Android, Mac OS X và Windows trong ngôn ngữ lập trình C#.
 • mac Version: 5.10.3.51
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

🖼️ Visual Studio Code 2021 cho Mac 1.62 Công cụ soạn thảo và chỉnh sửa code thông minh

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual Studio Code 2021 là công cụ soạn thảo, chỉnh sửa code thông minh, hiệu quả, hỗ trợ một số lượng lớn ngôn ngữ lập trình, tích hợp gỡ lỗi và hỗ trợ Git.
 • mac Version: 1.62.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 638

🖼️ TextEditor for Mac

🖼️
 • Phát hành: Lukas Lao Beyer
 • Texteditor là chương trình soạn thảo văn bản trên Java. TextEditor được viết bằng các ngôn ngữ lập trình Java, có thể sử dụng để ghi chép nhanh chóng.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.260
Xem thêm Công cụ soạn thảo