WinRAR cho Mac 5.80

Tải xuống WinRAR cho Mac 5.80

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ NameChanger

🖼️
 • Phát hành: Mrr Software
 • Đổi tên từng file có thể là một vấn đề lớn. NameChanger cho phép bạn đổi tên theo nhóm các loại file. Phần mềm này rất dễ sử dụng: kéo và thả các file bạn muốn chỉnh sửa, chọn cách đổi tên.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 299

🖼️ Phynchronicity for Mac

🖼️
 • Phát hành: Kevin Walzer
 • Phynchronicity là một giao diện người dùng GUI cho gói phần mềm quản lý hệ thống Fink Unix cho Mac OS X. Fink là một công cụ lệnh mạnh mẽ để bạn có thể cài đặt và cập nhật hàng ngàn ứng dụng dựa trên các ứng dụng Unix cho Mac.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 241

🖼️ iPubsoft iPhone to Mac Transfer 2.1 Chuyển đổi dữ liệu từ iPhone sang Mac

🖼️
 • Phát hành: iPubsoft Studio
 • iPubsoft iPhone to Mac Transfer là một chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho người dùng Mac để giúp họ chuyển đổi, sao chép, xuất và sao lưu nội dung từ iPhone sang Mac.
 • mac Version: 2.1.11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

🖼️ NTI Shadow 5 for Mac Phần mềm sao lưu

🖼️
 • Phát hành: NTI Corporation
 • NTI Shadow 5 là giải pháp sao lưu hoàn hảo cho hệ điều hành Mac OS X khi bạn muốn sao lưu toàn bộ hệ thống hoặc chỉ một số file quan trọng.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 522

🖼️ Dragster for Mac Công cụ truyền file nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Ambrosia Software
 • Dragster là ứng dụng rất hữu dụng, có thể đáp ứng nhu cầu truyền file của người dùng. Chỉ cần kéo và thả các file hoặc folder vào icon của Dragster trong Dock.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 304
Xem thêm Nén - Giải nén