WinRAR cho Mac 5.80

Tải xuống WinRAR cho Mac 5.80

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • Path Finder for Mac

  • Đối với nhiều người dùng Mac, Finder cung cấp rất nhiều chức năng. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một cách quản lý các file và desktop mạnh mẽ hơn, Path Finder có thể là một thay thế hấp dẫn. Ứng dụng này là một trình duyệt file đơn bổ sung và nâng cấp
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Zeeb for Mac

  • Zeeb là một ứng dụng Adobe AIR được thiết kế để cho bạn đổi tên file phim trên ổ cứng của mình bằng cách sử dụng thông tin từ IMDB, cũng như tạo ra một file 'url' liên kết với IMDB cho bộ phim đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Bundle Files

  • Đã bao giờ bạn cần phải chuyển các file từ một vài folder sang một folder khác trên máy tính Mac? Bạn phải mở nhiều folder trong cùng lúc, chỉ để tốn thời gian bạn phải dành cho việc này?...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén