WinRAR cho Mac 5.91

🖼️ BatchTouch for Mac

🖼️
 • Phát hành: Roger's Freeware
 • BatchTouch cung cấp cho người dùng cách dễ dàng để thay đổi ngày tạo và/hoặc chỉnh sửa rất nhiều file và folder trong cùng lúc...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 301

🖼️ Puush for Mac r62 Chia sẻ ảnh chụp màn hình Mac

🖼️
 • Phát hành: Puush
 • Puush for Mac là một công cụ miễn phí giúp người dùng Mac chia sẻ ảnh chụp một phần màn hình hoặc toàn bộ màn hình máy tính với bạn bè, đồng nghiệp.
 • mac Version: r62

🖼️ SyncTwoFolders 2.0 Tiện ích đồng bộ dữ liệu trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Thomas Robisson
 • Việc sao lưu dữ liệu ở nhiều thiết bị làm cho quản lý cập nhật các tập tin khá rắc rối, và bạn cứ phải sao chép “đè” để các thay đổi của tập tin được áp dụng, điều này là khá mất thời gian.
 • mac Version: 2.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 605

🖼️ Dragster for Mac Công cụ truyền file nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Ambrosia Software
 • Dragster là ứng dụng rất hữu dụng, có thể đáp ứng nhu cầu truyền file của người dùng. Chỉ cần kéo và thả các file hoặc folder vào icon của Dragster trong Dock.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 303

🖼️ Collections for Mac

🖼️
 • Phát hành: Dante Palacios
 • Collections là một ứng dụng để bạn có thể tìm duyệt, nhập và xuất các file nhạc, chương trình TV, các bộ phim và sách...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 207
Xem thêm Nén - Giải nén