WinRAR cho Mac 5.61

Tải xuống WinRAR cho Mac 5.61

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
 • Droffett

 • Nếu bạn có folder chứa nhiều folder và file phụ trong đó, sẽ rất khó để quản lý chúng. Droffett là ứng dụng cho phép “san phẳng” một folder và giúp việc quản lý chúng dễ dàng hơn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FileLock

 • Một ứng dụng giúp khóa và bảo mật các file bằng cách sử dụng thuật mã hóa mạnh mẽ. Chương trình này dựa trên mật khẩu để hoạt động, có nghĩa là bạn cần phải điền một mật khẩu để khóa các file rồi điền chính mật khẩu này để mở chúng...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FilesInymCM for Mac

 • FilesInymCM là một ứng dụng dịch vụ và menu context để: Hiển thị/ẩn/thay đổi hiển thị mở rộng của các file được chọn trong Finder...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • RaidEye for Mac

 • RaidEye là công cụ quản lý phần mềm RAID. Khi chúng có lỗi, RaidEye sẽ thông báo cho bạn với một âm thanh cảnh báo và email. Mac OS X có một cách dễ dàng giúp tạo ổ RAID...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén