WinSCP 5.9.5

Tải xuống WinSCP 5.9.5

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ FTP Rush Portable

🖼️
 • Phát hành: TianHong NC China
 • FTPRush 2.1.5 là một client FTP/FXP/SFTP/TFTP nhanh chóng, tin cậy, mạnh mẽ và rất dễ sử dụng cho người dùng Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 694

🖼️ Odin Secure FTP Expert

🖼️
 • Phát hành: Odin Share Company
 • Odin Secure FTP Expert là một ứng dụng FTP (File Transfer Protocol – giao thức truyền file), FTPS, SFTP, SSH, Terminal...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 453

🖼️ Core FTP Pro 2.1

🖼️
 • Phát hành: Core FTP
 • Core FTP Pro là một phần mềm dùng trong Windows bao gồm những tính năng client FTP mà bạn cần như SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN, tích hợp trình duyệt, chuyển từ site này sang site khác,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.650

🖼️ BulletProof FTP Server

🖼️
 • Phát hành: BulletProof Software
 • BulletProof FTP Server 2011.1.0.70 là một phần mềm tạo máy chủ FTP vừa đơn giản, vừa mạnh mẽ trong việc cài đặt và quản lý.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.871

🖼️ SecureFX (32-bit)

🖼️
 • Phát hành: VanDyke Software
 • SecureFX 6.7.2 là một tiện ích với bảo mật cao trong việc truyền tải file từ client với tính mềm dẻo trong việc cấu hình và chuyển đổi qua lại giữa các giao thức.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.048
Xem thêm Phần mềm FTP