Phần mềm FTP là ứng dụng hỗ trợ upload, download thông qua giao thức FTP. Có rất nhiều ứng dụng FTP miễn phí phổ biến như Filezilla, FlashFXP hay WinSCP...

Top ứng dụng Phần mềm FTP tải nhiều nhất

🖼️ WinSCP 5.15 Download và Up dữ liệu lên Server tốc độ cao

🖼️
 • Đánh giá: 95
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.128

🖼️ WinSCP Portable 5.15 Phần mềm FTP Client mã nguồn mở

🖼️
 • Phát hành: Martin Prikryl
 • WinSCP 5.15.4 là một tiện ích SFTP, FTP client miễn phí, mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows. Nó sẽ giúp bạn truyền tải file một cách an toàn giữa máy tính của bạn và máy tính từ xa.
 • windows Version: 5.15.4
 • Tìm thêm: WinSCP WinSCP Portable Portable WinSCP SFTP FTP client
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.752

🖼️ FileZilla Client 3.44 Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

🖼️
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158.444

🖼️ FileZilla Portable 3.44 Tải dữ liệu lên server nhanh chóng

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.708

🖼️ Auto FTP Manager 7.05 Truyền tải tập tin qua giao thức FTP

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.648

🖼️ Core FTP LE 2.2 Tiện ích upload và quản lý dữ liệu qua FTP

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.835

🖼️ FileZilla Server 0.9 Tải và quản lý file Server qua FTP

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.122

🖼️ Cyberduck 6.8 Download tài liệu qua FTP

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 513

🖼️ FlashFXP 5.4 Truyền dữ liệu qua FTP

🖼️
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.435

🖼️ NetDrive 2.5 Thiết lập máy chủ FTP ảo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.078
Có tất cả 64 phần mềm.